• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Follow us

Skolēnu dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Skola piedalās projektā "PuMPuRS".Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


 • 02.septembris 2019. gada

    Zinību dienas plāns 02.09.2019.gadā 9:15   Skolēni pulcējas klases audzinātāju kabinetos; 9:30-10:00  Klases stunda 1.Labdien! 2.DĪ likumi Iekšējās kārtības noteikumi
  Talāk
 • Pēdējais zvans 12.kl.

  Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pēdējais zvans 12.kl. atb. A.Bažanova  
  Talāk
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākums

  2019.gada no 28. un 30.maijā KAVPII projekta ietvaros norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ar aviāciju un lidostas pakalpojumiem saistītas profesijas”.
  Talāk
 • Svētdienas skolu salidojums

  Latvijas svētdienas skolu salidojums Rīgas Anniņmuižas vidusskolā       Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību sestdien,
  Talāk
 • Izrāde "Sprīdītis"

  12.04.2019 izrāde "Sprīdītis"1. un 5. klašu skolēnu izrāde "Sprīdītis". Režisore - sākumskolas skolotāja Irina Makovska  Bēgot no ļaunās pamātes un meklējot savu
  Talāk
 • 12.04.2019 izrāde "Sprīdītis"

  12.04.2019 Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 1. un 5. klašu skolēnu izrāde "Sprīdītis". Vadītāja Irina Makovska
  Talāk
 • JAL Lieldienas bazārs 2019

  JAL skolas firmu aktivitātes - Lieldienas bazārs un Cits Bazārs 5.-12. klašu skolēniem 2019. gada aprīlī.  Junior Achievement Latvija veicina uzņēmīgas,
  Talāk
 • Izstādes "Skola 2019" apmeklējums

  No 1. līdz 3.martam Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 8.-12. klašu skolēni, pateicoties karjeras izglītības atbalsta projekta ietvaros saņemtajam finansējumam, apmeklēja izstādi
  Talāk