• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Follow us

Skolēnu dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Skola piedalās projektā "PuMPuRS".Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


 • Atbildes uz jautājumiem par darba organizāciju

  Pateicamies visiem vecākiem par uzdotiem jautājumiem, par aktīvu dalību aptauja, par izrādītu interesi skolas darba uzlabošanā ārkārtējā situācijā. Хочется поблагодарить
  Talāk
 • Izrāde "Sprīdītis"

  12.04.2019 izrāde "Sprīdītis"1. un 5. klašu skolēnu izrāde "Sprīdītis". Režisore - sākumskolas skolotāja Irina Makovska  Bēgot no ļaunās pamātes un meklējot savu
  Talāk
 • JAL Lieldienas bazārs 2019

  JAL skolas firmu aktivitātes - Lieldienas bazārs un Cits Bazārs 5.-12. klašu skolēniem 2019. gada aprīlī.  Junior Achievement Latvija veicina uzņēmīgas,
  Talāk
 • Projekta „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2018

  6.septembrī hallē “Arēna Rīga” ar skaistu koncertu tika atklāts projekts “ Latvijas skolas soma”. Šo krāšņo pasākumu apmeklēja arī Rīgas Anniņmuižas
  Talāk
 • Projekts „Latvijas skolas soma”

    „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.
  Talāk
 • Ziemassvētku pasākumi 2018

  20.12.2018 Ziemassvētku pasākumi aktu zālē. Ciemos pie cirka mākslinieku. Atb. A.Bažanova, I.Murāne, S.Voropajevs 21.12.2018 Ziemassvētku pasākums sākumskolā (1.-4.kl.) aktu zālē
  Talāk