• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Par nekustamā īpašuma Rīgā,Kleistu ielā 14 / iznomājamā platība 2.0 m2 /, būves kadastra apzīmējums 01000800369002, nomas līgumu.15.05.2019.Rīgas Anniņmuižas vidusskola noslēdz nekustamā īpašuma Rīgā,Kleistu ielā14 / iznomājamā platība 2.0 m2 /, būves kadastra apzīmējums 01000800369002, nomas līgumu ar SIA"COFFEEMAN",reģistrācijas Nr.LV40103585561, nomas maksa- EUR 83.07 mēnesīī, ar termiņu līdz 2022 gada 31 janvārim.