• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Anniņmuižas vidusskolas karjeras atbalsta pasākums

„ Savas dzīves kapteinis”, pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvariem, norisinājās šā gada 22.novembrī Anniņmuižas vidusskolā 12a un 12 b klases skolēniem. 

Pasākumā skolēni iepazina karjeras plānošanas tēmu - pašnovērtējuma veikšana.

Mērķis un uzdevums šim pasākumam bija - dot skolēniem iespēju caur izaugsmes trenera nodarbību izzināt sevi un savas spējas, kā veidot veiksmīgu karjeru, kā sasniegt sevis nostādītos mērķus attiecībā uz savu nākotnes darbu, profesiju.

Personīgās izaugsmes trenera vadībā notika  nodarbība par sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Skolēni uzzināja, kā mācības skolā saistītas ar profesionāļa karjeru nākotnē, kādas karjeras vadības prasmes ir iespējams apgūt un pilnveidot mācību procesā.

 Skolēni guva vērtīgus padomus, kā pilnveidot sevi brīvajā laikā, ģimenes lokā.