• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Latvijas svētdienas skolu salidojums Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

      Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību sestdien, 2019. gada 18. maijā, Rīgas Anniņmuižas vidusskola  notika Latvijas prāvestības svētdienas skolu salidojums. Uz tikšanos ieradās Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts, kuru pie ieejas sagaidīja skolas direktore, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas audzēkņi.

          Pēc kopīgas lūgšanas un tradicionālajiem Kristus Augšāmcelšanās svētku sveicieniem, kas izskanēja dažādās valodās, skolas radošais kolektīvs “Vesņanka” priecēja klātesošos ar folkloras priekšnesumu. Šī brīnišķīgā kolektīva vadītāja ir Anniņmuižas vidusskolas skolotāja Inna Mickeviča.

       Pēc tam klātesošos uzrunāja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Valdnieks, kurš agrāk strādājis skolā par skolotāju, nolasīja klātesošajiem lekciju par patieso un šķietamo brīvību, minot daudzus piemērus no savas pedagoģiskās pieredzes. Valdnieks Metropolīts daudz runāja par ticību, dievbijību un izglītību, un to pretstatiem – ateistisko neticību, nekulturālumu un necieņu. Rīgas eparhijas svētdienas skolu audzēkņi Valdnieku klausījās ar patiesu uzmanību, jo Valdošā Virsgana minētie piemēri bija interesanti, spilgti un dzīvīgi, balstīti literatūrā un folklorā, , demonstrējot dziļas zināšanas visdažādākajās reliģijas, zinātnes, kultūras un sociālajās jomās. Lekcijas noslēgumā Valdnieks Metropolīts atbildēja uz klātesošo jautājumiem.