• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Edurio

Dārgie, skolēni un skolēnu vecāki!

Mūsu skolai tuvojas akreditācija un akreditācijas komisija lūdz Jūs aizpildīt elektronisku anketu, izsakot savu redzējumu par mūsu skolu!

Atveriet interneta saiti edurio.com/akreditacija datorā, planšetē vai telefonā un ienāciet ar savu E-klases pieeju.

Jūsu viedoklis ir būtisks, lai eksperti iegūtu plašu izpratni par skolas situāciju, akreditācijas laikā varētu detalizētāk izpētīt Jūsu minētās lietas, sniegt pamatotu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem.

Anketas ir anonīmas.

Anketu varēs aizpildīt līdz 14.04.2021.

 

 

Liels paldies!

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas administrācija