• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Skolas vadības komanda

 

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets
Direktore Tatjana Pulle 67416561 Kab. 203
Direktores vietniece
informātikas jautājumos
Svetlana Lisova 67416567 Kab. 305
Direktores vietniece
Izglītības jautājumos (1.-4.kl.)
Aelita
Rožukaite-Ivanova
67416561 Kab. 420
Direktores vietniece
Izglītības jautājumos (5.-9.kl.)
Valentīna Zaļeska 67416561 Kab. 340
Direktores vietniece
Izglītības jautājumos (10.-12.kl.)
Irina Baikova 67416663 Kab. 306
Direktores vietnieks Mihails Basmanovs 67416663 Kab. 306
Direktores vietniece Zane Gruberte 26212867 Kab 244
Humānās pedagoģijas centra
vadītāja
Irmine Pogrebņaka 67704271 Kab. 225
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Lilita Kiukucāne 67416561 Kab. 102