• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets
Direktore Tatjana Pulle 67416561 203.kab
Direktores vietniece
informātikas jomā
Nataļja Kazakeviča 67416567 305.kab.
Direktores vietniece
Izglītības jomā(1.-4.kl.)
Aelita
Rožukaite-Ivanova
67416561
Direktores vietniece
Izglītības jomā(5.-9.kl.)
Jeļena Rjazanceva 67416561
Direktores vietniece
Izglītības jomā(10.-12.kl.)
Valentīna Zaļeska 67416663
Direktores vietnieks Mihails Basmanovs 67416663 306.kab.
Direktores vietniece Zane Gruberte   244.kab.
Humānās pedagoģijas centra
vadītāja
Irmine Pogrebņaka 67704271 225.kab.
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Lilita Kiukucāne 67416561 102.kab.