• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamo izpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana).

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

karjera

 

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • Izprast sevi
 • Veidot pašapziņu
 • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • Apzināt savas stiprās un vājās puses
 • Plānot un vadīt savu karjeru
 • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • Pētīt izglītības iespējas
 • Pieņemt lēmumu

Ieskaties!

Interneta resursi karjeras izglītībā

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.nva.gov.lv

www.prakse.lv

 

Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē, un sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!

 

Pieteikties uz individuālo karjeras izglītības konsultāciju var klātienē pie pedagogiem karjeras konsultantiem:

 

 • Nataļja Ņikiforova (1.-8. klases , 422. kab)
 • Svetlana Bubnova (9.-12. klases, 324. kab)

vai arī piesakoties pa skolas "e –klases" pastu.

 

 

„Dari to, ko mīli, un mīli to, ko dari, - un tev nekad mūžā vairs nebūs jāstrādā.”

/Jūda Halevi/