• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Ēnu diena 15.februārī 2017.gadā

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolēni, tai skaitā 12. klases skolēni (kl.audzinātāja L.Gladuncova) apmeklēja PBK, 9. klases skolēni (kl. audzinātāja J.Ribačenko) apmeklēja Rīgas domi.