• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Karjeras nedēļas mērķis – palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un  motivāciju mācīties, izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām un interesēm, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

Šī gada Karjeras nedēļa norisinājās ar moto „Būvē savu karjeru pats!”, kas aicināja skolēnus iepazīt mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību.

Karjeras nedēļa 2018 Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

Karjeras nedēļas 2018. gada  laikā Anniņmuižas vidusskolā notika skolēnu tikšanās un diskusijas ar RTU, LU, RSU, NVA, Swedbank un Rīgas Gētes institūta pārstāvjiem. Par savu karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, veiksmēm un neveiksmēm skolēniem stāstīja dažādu profesiju pārstāvji, skolu absolventi un arī skolēnu vecāki. 

8.oktobrī plkst. 8.00 Anniņmuižas vidusskolas foajē notika svinīgā Karjeras nedēļas 2018 atklāšana. Atklāšanas pasākumā piedalījās 7.b un 8.a klašu skolēni, kuri prezentēja desmit dažādas profesijas. Pasākuma mērķis bija paaugstināt skolēnu izpratni par profesiju dažādību. Skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, apmeklējot desmit profesiju darbnīcas. Pasākums rosināja skolēnu vēlmi komunicēt, uzzināt un dziļāk izprast dažādu profesiju darbības jomas, nepieciešamās zināšanas, prasmes un rakstura īpašības.

      

9.klašu skolēnu tikšanās ar NVA karjeras speciālistiem

10.oktobrī Karjeras nedēļas 2018. gada ietvaros 9.a, 9.b un 9.c klašu skolēni tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem. NVA karjeras speciālisti palīdzēja skolēniem izprast savas profesionālās intereses, savu potenciālu, spējas un psiholoģiskās īpatnības, dzīves un darba vērtības un vajadzības, ka arī apsprieda iespēju atrast darbu izvēlētajā profesijā pēc tās apgūšanas.  Interaktīvās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja aizpildīt karjeras orientācijas testu.

Vidusskolēnu tikšanās ar RTU pārstāvjiem

Karjeras nedēļā  vecāko klašu skolēni tikās ar RTU pārstāvi Arti Mihailovu, kas atbildēja uz jautājumiem par studijām RTU. Kaut dalībnieku skaits nebija liels, toties varēja redzēt, ka skolēni tiešām ir ieinteresēti un tiem ir sakrājušies nopietni jautājumi.

Interesanti bija, uzzināt ka RTU kā progresīva un tehniski lieliski aprīkotā universitāte saviem darbiniekiem piedāvā izmantot elektromobiļus, arī pie mums Artis bija ieradies ar elektromobili.

Vidusskolēnu tikšanās ar Swedbank pārstāvjiem

Karjeras nedēļā 2 dienas pie 11.klašu skolēniem viesojās "Swedbank" pārstāvji ar programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolēni uzzināja, kas ir “ drošības spilvens”,  kā un kāpēc tas būtu jāveido. Kā arī iejutās finanšu konsultantu lomā, pētot bankas klienta iespējas un vajadzības. Galvenais secinājums ir jāsāk ar savu izglītību, jo tā paplašinās tavas iespējas, līdz ar ko tu varēsi apmierināt savas vajadzības.

RSU Karjeras centra nodarbība  vidusskolēniem

Karjeras nedēļas ietvaros Rīgas Anniņmuižas vidusskolā viesojās arī Rīgas Stradiņa universitātes karjeras centra pārstāve ar nodarbību par ķermeņa valodu.

11.a un 12.a klases skolēni nodarbības laikā uzzināja, kā drīkst un kā nedrīkst uzvesties darba intervijas laikā, ko par mums saka mūsu rokas spiediens, poza sarunas laikā. Kā arī izpētīja, ka mainās cilvēka seja, kas viņš domā par kaut ko patīkamu un kas par kaut ko nepatīkamu. Lekcija aizrāva arī tos, kas bija skeptiski noskaņoti lekcijas sākumā.

LU karjeras centra nodarbība “Veiksmīgas karjeras veidošana”

Karjeras nedēļas noslēgumā pie mums viesojās LU karjeras centra pārstāve Dace Siliņa ar nodarbību “ Veiksmīgas karjeras veidošana” . Tā kā dalībnieku skaits bija ierobežots, tad nodarbību apmeklēja tikai tie 10.-12.klašu skolēni, kam karjeras veidošana ir īpaši aktuāla.

Nodarbība aizrāva jau no paša sākuma, jo bija jāstrādā ar asociāciju kartēm. Vai jūs zināt, kā izskatās jūsu karjeras? Skolēniem grupās bija jāsameklē 5 bildes, kas attēlo viņu karjeras ceļu. Šī uzdevuma izpildes laikā skolēni saprata savas vērtības ne tikai karjeras izvēlē, bet arī dzīvē: kādam tas ir kolektīvs, kādam tomēr ģimene, bet kādam mašīna, ko iegādāsies, kad sāks pelnīt naudu.

Karjeras nedēļas ietvaros Anniņmuižas vidusskola rīkoja kopējo skolas akciju “Mācību priekšmetu pielietošana praksē un karjerā”. Katrs priekšmeta skolotājs mācību stundas sākumā stāstīja skolēniem par sava mācību priekšmeta svarīgumu un pielietošanu praksē, karjerā, dažādās specialitātēs un par to, kāpēc jāmācās.

Laikā no 8.līdz 12.oktobrim katrā klasē tika organizētas audzināšanas stundas par profesiju dažādību un karjeras izvēli, tikšanās ar skolēnu vecākiem, skolas absolventiem, profesiju prezentācijas, diskusijas, radošās darbnīcas, kā arī skolēnu zīmējumu un kolāžu izstādes. Skolas bibliotēkā varēja apskatīt plakātu un stendu veidā interneta resursus, ka arī preses izdevumus par karjeras orientēšanu. Tika organizētas arī mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem un mācību iestādēm.