• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Skolas metodiskā darba tēma 2019./2020.mācību gadā:

JAUNO VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTU IEVIEŠANA UN ĪSTENOŠANA

 Metodiskās padomes sastāvs

2019./2020.m.g.

                                 

Nr.

Skolotāja  vārds, uzvārds 

Amats

1.       

Tatjana Pulle

Skolas direktore

2.       

Jeļena Rjazanceva

Metodiskās padomes vadītāja, direktores vietniece

3.       

Valentīna Zaļeska

Direktores vietniece

4.       

Nataļja Kazakeviča

Direktores vietniece

5.       

Aelita Rožukaite-Ivanova

Direktores vietniece

6.       

Mihails Basmanovs

Direktores vietnieks

7.       

Zane Gruberte

Direktores vietniece

8.       

Irmīne Pogrebņaka

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

9.       

Svetlana Bubnova

Valodu  un literatūras katedras vadītāja

10.   

Jeļena Ribačenko

Tehnoloģiju un zinātņu katedras vadītāja

11.   

Irina Blūma

Sākumskolas katedras vadītāja

12.   

Alla Bažanova

Izglītības metodiķe    

13. Rita Turkovska Direktores vietniece
14. Irina Povedjonoka Cilvēks, sabiedrība un māksla katedras vadītāja
15. Irena Murane klašu audzinātāju katedras vadītāja