• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Kritiskās domāšanas pieejas paplašināšanas

iespējas Latvijā

 

Sadarbībā ar Ukrainas, Azerbaidžānas un Krievijas partneriem, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotāji T.Elsberga, V.Zaļeska, R.Turkovska, J.Ribačenko  piedalās  projektā  par kritiskās domāšanas pieejas popularizēšanu: pieredzes apmaiņu un izplatīšanu šajā jomā. Projektu finansē Foundations of Open Society Institute.

 

 

Ukrainas KD mācību seminārs 22.-24.02.2012