• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

MK „Cilvēks un sabiedrība” priekšmetu nedēļa
11.martā
6.-7.st. Skolas olimpiāde vizuālajā mākslā  1.-4.kl.
Atb. Z. Gruberte  Kab. 302
15.00   Florbols (10.-12..kl.) VVG
Atb. L.Zlotnikova, M.Fedorins
12.martā
10.10 Atklāta  stunda 8. kl.  RIIMC – METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE
kab. Atb. N.Žukovska, L.Obuhova
16.00 „Iepazīšanās ar skolas muzeju un skolas vēsturi.”
ekskursiju vadīja 7.b. klases skolnieces  V.Andrijevska un V.Orlova, kuras bija ekskursijas vadītāju lomā, trešās „b” klases skolēni, Rīgas Anniņmuižas vidusskololas muzeja vadītāja I. Povedjonoka, 3.b klases audzinātāja I. Makovska.
14.martā skolēnu radošo darbu izstāde Atb. V.Sidaravičus, L.Žvibliene
10.00 Rajonas olimpiāde informātikā 5.-7.kl.
Atb. K.Docenko, N. Žukovska
16.00 RIIMC kursi Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotājiem „Darbs ar lietotni Microsoft Office 2010”
Lektore S.Lisova
15.martā
14.00 Atklāta  stunda 11. kl.  RIIMC – METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE
kab. Atb. S.Lisova, J. Kantāne
13.30 Masļeņica (5.6.7.kl.) atb. I.Mickeviča
17. martā
10. 00 –13.00 Ritmikas starptautiskās sacensības (1.-4..kl.)
Atb. V. Sidaravičus
20. martā
7.st. Debātes   Atb. N.Likovska, I. Povedjonoka  Kab. 238
Piedalījas: 8.a, 8.b, 9.a kl. skolnieki.
Viesi: 8.b klases audzinātāja L. Gladuncova, 9.a klases  audzinātāja O Ņitijevska, direktores vietniece S. Lisova.

MK „Cilvēks un sabiedrība” priekšmetu nedēļa

 

 

11.martā

6.-7.st. Skolas olimpiāde vizuālajā mākslā  1.-4.kl. Atb. Z. Gruberte.

15.00 Florbols (10.-12..kl.) VVG Atb. L.Zlotņikova, M.Fedorins.

 

 

12.martā

10.10 Atklātā  stunda 8. kl.  RIIMC – METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE Atb. N.Žukovska, L.Obuhova.

16.00 „Iepazīšanās ar skolas muzeju un skolas vēsturi.” ekskursiju vadīja 7.b. klases skolnieces

V.Andrijevska un V.Orlova, kuras bija ekskursijas vadītāju lomā, trešās „b” klases skolēni,

Rīgas Anniņmuižas vidusskololas muzeja vadītāja I. Povedjonoka, 3.b klases audzinātāja I. Makovska.

 

 

14.martā

Skolēnu radošo darbu izstāde Atb. V.Sidaravičus, L.Žvibliene

10.00 Rajona olimpiāde informātikā 5.-7.kl. Atb. K.Docenko, N. Žukovska.

16.00 RIIMC kursi Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotājiem

„Darbs ar lietotni Microsoft Office 2010”. Lektore S.Lisova.

 

 

15.martā

14.00 Atklāta  stunda 11. kl.  RIIMC – METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE Atb. S.Lisova, J. Kantāne.

13.30 Masļeņica (5.6.7.kl.) atb. I.Mickeviča.

 

 

17. martā

10. 00 –13.00 Ritmikas starptautiskās sacensības (1.-4..kl.). Atb. V. Sidaravičus.

 

 

20. martā

7.st. Debates Atb. N.Likovska, I. Povedjonoka. Piedalījas: 8.a, 8.b, 9.a kl. skolnieki.

Viesi: 8.b klases audzinātāja L. Gladuncova, 9.a klases  audzinātāja O Ņitijevska, direktores vietniece S. Lisova.