• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Jau trešo gadu Rīgas Anniņmuižas vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.                                               

Mūsu skolas 22 pedagogi, 2 psiholoģi un sociālā pedagoģe Nataļja Ņikiforova sniedz individuālās konsultācijas skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Pedagogi un speciālisti sniedz  individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta mājas darbu izpildē, sniedz emocionālu atbalstu, veido atbalstošu vidi.

Paldies projekta īstenotājiem par iespēju profesionāli pilnveidoties un bagātināt prasmes darbam ar skolēniem. Kursos iegūtas zināšanas un prasmes palīdzēs dažādot un padarīs efektīvākas nodarbības ar izglītojamiem!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Aelita Rožukaite-Ivanova.