• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Mācību literatūras saraksts

 

Lejupielādēt mācību literatūras sarakstu 1.-12. klasēm


Sākot no 2014./2015.mācību gada, skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei.

Nospiediet.

Informācija par pabalstu