• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Topošo pirmklasnieku reģistrācija

TOPOŠO PIRMKLASNIEKU CIENĪJAMIE VECĀKI!

Kandidātu reģistrācija pirmajās klasēs notiks no 02.10.2019.
Reģistrēties var pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no 9.00 līdz 13.00 skolas kancelejā.

1.klašu pretendentu reģistrēšana un uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr. 137 „ Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu 1.klasē vecāki (aizbildņi):

  • iesniedz iesniegumu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods;
  • uzrāda vecāku (aizbildņu) personu apliecinošu dokumentu;
  • aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

Skolas administrācija

 

 

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

 No 2019. gada 4. septembra Rīgas Anniņmuižas vidusskolā 

turpina savu darbu Konsultatīvais centrs topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

sagatavošana

Sagatavošanās skolai centrs „21. GADSIMTA SKOLA”
Nodarbības notiek 4 virzienos:
1.Intensīvas sagatavošanās skolai grupa (pirmdienās 17.00 – 18.30; trešdienās 17.00 – 19.00)
2.Sagatavošanās skolai grupa (trešdienās 17.00 – 19.00)
3.Attīstošā studija „21. gadsimta bērns” 3. – 5. g. v. bērniem (trešdienās 17.00 – 19.00)
4.Attīstošā studija „21. gadsimta bērns” 5. – 6. g. v. bērniem (trešdienās 17.00 – 19.00)


Jūs varat saņemt konsultāciju Jūsu interesējošos jautājumos, bet Jūsu bērni var apmeklēt sekojošas nodarbības:
- apmeklēt vizuālās mākslas pulciņu un deju studiju;
- izmēģināt savus spēkus risinot interesantus loģiskus uzdevumus;
- iemācīties jaunas rotaļas, dziesmas un iemācīties runāt latviešu valodā;
- veidot matemātiskos priekšstatus;
- attīstīt valodu, sagatavoties rakstīšanai;
- iegūt iemaņas darbā ar datoru.


Šī ir ideāla iespēja atjaunot un padziļināt bērnudārzā gūtās zināšanas, kā arī sagatavot bērnu skolai, ja bērns nav apmeklējis bērnudārzu.
Mācības sāksies 4. septembrī un notiks 1 reizi nedēļā, nodarbības ilgst 2 astronomiskas stundas (4 stundas pa 30 min.)
Gaidām Jūs un Jūsu bērnus katru trešdienu plkst. 17.00


Rīgas Anniņmuižas vidusskolā, Kleistu ielā 14.
Uzziņas pa tālr. 67416561