• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Topošo pirmklasnieku reģistrācija

TOPOŠO PIRMKLASNIEKU CIENĪJAMIE VECĀKI!

Kandidātu reģistrācija pirmajās klasēs notiks no 02.10.2018.
Reģistrēties var pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  no 9.00 līdz 13.00 skolas kancelejā.

1.klašu pretendentu reģistrēšana un uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr. 137 „ Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu 1.klasē vecāki (aizbildņi):

iesniedz iesniegumu;

uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods;

uzrāda vecāku (aizbildņu) personu apliecinošu dokumentu;

aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

Skolas administrācija