• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

INFORMĀCIJA NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!


Skolēnu uzņemšana 1.klasēs 2017./2018. mācību gadam

 

 

Ar cieņu,

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas administrācija

 


 

Cienījamie vecāki!

 

„Visskaistākais skats pasaulē ir droši pa dzīves ceļu ejošs bērns pēc tam, kad Jūs viņam esat parādījuši, kurp iet.”(Konfūcijs)

 

Rīgas Anniņmuižas vidusskola izsludina uzņemšanu pirmajā klasē 2017./2018. m.g. šādās programmās:

 • „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);
 • "Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma"(kods-21013121– 3. modelis);
 • "Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma"(kods-21012121 – 3. modelis);

Saskaņā ar Izglītības Likumu skolēniem mūsu skolā ir iespējas apgūt divu klašu mācību priekšmetu programmu saturu vienā mācību gadā.

Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus. Katra bērna individuālo spēju attīstīšana. Piedalīšanās starptautiskajos projektos.

Visās pirmajās klasēs papildus pēc vecāku vēlēšanās tiek piedāvāta garīgi tikumiskās audzināšanas programma „Istoki”(ar Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas metropolīta svētību). Programmas primārais uzdevums ir harmoniskas personības audzināšana, balstoties uz tēvzemes valodu un pareizticības un ģimenes vērtībām, kalpošana dzimtenei un sabiedrībai; līdzcietības un žēlsirdības, sirsnīguma, labā un ļaunā atšķiršanas spēju, pašaizliedzības un uzupurēšanās spēju veidošana.

Programma "Istoki"

Video par skolu

Skolā ir:

 • Informācijas centrs (vairāk nekā 50 000 grāmatu, elektroniskās tehnoloģijas)
 • 10 mācību priekšmetu kabineti ar interneta pieslēgumu
 • relaksācijas un kora terapijas kabinets
 • informātikas kabineti
 • pagarinātās dienas grupas
 • vairāk nekā 40 pulciņu, studiju un fakultatīvu
 • estētiskās attīstības centrs „Iedvesma”
 • bērnu folkloras ansamblis „Vesņanka”
 • sporta deju klubs ”Elfs” ( starptautiskās „S” klases treneri)
 • garīguma centrs Krievu Pareizticīgās baznīcas patronāžā
 • sporta un trenažieru zāle

Skolas unikāla īpatnība ir talantīgo bērnu atbalstīšana. Izstrādātas un tiek ieviestas intelektuālās darbības jomā apdāvinātu bērnu meklējumu, atlases, apmācības un audzināšanas metodikas.

 

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
Reģistrēšana.
Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek katru dienu no 9.00 – 17.00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē. Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.
Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1.- 4. kl.
Aelita Rožukaite-Ivanova , tel. 67 416561

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

Kancelejas pieņemšana laiks:

Pirmd.   14.00- 18.00

Otrd.    9.00- 13.00

Trešd.   9.00- 13.00

Cet.      9.00- 13.00

Piektd.  9.00- 13.00

Nepieciešamie dokumenti:

1. Iesniegums

2. Medicīniskie dokumenti

3. Potēšanās pase

4. Izziņa par sagatavošana skolai

5. Dzimšanas apliecība ()

6. Skolēna aplieciba (zilā) + 2 fotogrāfijas

 

1.klašu pretendentu reģistrēšana un uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem

Nr. 137 „ Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

 

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē. Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

 

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1.- 4. kl.

Aelita Rožukaite-Ivanova , tel. 67 416561