• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1.klasē 2019./2020.m.g.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē,vecāki:

• uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

• iesniedz iesniegumu (veidlapu);

• iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju (oriģināls jāuzrāda).

 

 

1.klašu pretendentu reģistrēšana un uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem

Nr. 137 „ Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu 1.klasē vecāki (aizbildņi):

iesniedz iesniegumu;

uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods;

uzrāda vecāku (aizbildņu) personu apliecinošu dokumentu;

aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

Skolas administrācija