• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA
Turpina uzņemt audzēkņus 10. klasēs

Programmas 10.klasēs

  • „Vispārējā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma” (kods-31013021 – matemātika un informātika);
  • „Vispārējas vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma” (kods-31014021 – komerczinības

Dokumentu pieņemšana.
Dokumentu iesniegšana notiek no 12.jūnija.
12.06 - plkst. 10.00-16.00;
13.06-15.06 - plkst. 10.00-14.00.

Papilduzņemšana 10.klasē

16.06,19.06,20.06 plkst. no 10.00 līdz 12.00.Tālruņi 67416561; 67416663

  1. Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus
  2. Katra bērna individuālo spēju attīstīšana.
  3. Piedalīšanās starptautiskajos projektos

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

 

10