• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA
Turpina uzņemt audzēkņus 10. klasēs

Programmas 10.klasēs

  • „Vispārējā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma” (kods-31013021 – matemātika un informātika);
  • „Vispārējā vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma” (kods-31014021 – komerczinības

I

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem. Visās skolas izglītības programmās kā iestājpārbaudījums tiek noteikts rakstisks kombinēts pārbaudījuma darbs.

Iestājpārbaudījumu norises laiki: 
Iestājpārbaudījums uz 10. klasi (papildu termiņš): 17.06.2019. plkst. 11.00. 229. kabinetā.

Nepieciešamie dokumenti, stājoties uz 10.klasi:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts
  • apliecība par valsts valodas prasmi
  • izglītojamā personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība)

 Dokumentu pieņemšana notiek 17., 18. jūnijā no plkst 10.00 līdz plkst.15.00

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

 

10