• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA
Turpina uzņemt audzēkņus 10. klasēs

Programmas 10.klasēs

  • „Vispārējā vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma” (kods-31013021 – matemātika un informātika);
  • „Vispārējā vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma” (kods-31014021 – komerczinības


Iestājpārbaudījumi
Iestājpārbaudījumu norises laiki:
Iestājpārbaudījums uz 10. klasi: • 30.04.2019.

Rīgas Anniņmuižas vidusskola organizē kombinētu iestājpārbaudījumu uz 10. klasi 2019. gada 30. aprīlī plkst. 14.00:00.

Papildu termiņš – 14.05. 2019. Plkst.16.00

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski.
Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem. Visās skolas izglītības programmās kā iestājpārbaudījums tiek noteikts rakstisks kombinēts pārbaudījuma darbs.

 

  • Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus
  • Katra bērna individuālo spēju attīstīšana.
  • Piedalīšanās starptautiskajos projektos

 

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

 

10