• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA

izsludina papildu audzēkņu uzņemšanu 5. klasēs

 

Programmas 5.klasēs

  • "Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma"(kods-21012121 – 3. modelis);

 

  • "Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma"(kods-21013121 – 3. modelis);

 

  • „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);

 

  1. Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus
  2. Katra bērna individuālo spēju attīstīšana.
  3. Piedalīšanā starptautiskajos projektos

Papilduzņemšana 5.klasē -tālruņi 67416561; 67416663

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA
1.- 12. skolēniem  tiek piedāvāta iespēja piedalīties Eiropas projektā SELF ( uzņēmēja pieeja izglītībai) www.enterprisingself.com, projektā „Tomēr viņa griežas!” (kosmiskā tematikā).

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

 

5