• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA -Skolas ēkas daļa, telpas Nr.58 un Nr.59, iznomājamo telpu platība – 50,32 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS- Frizētavas vajadzībām
Sīkāk lūdzam skatīt pielikumā