• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 1 zvonok

Zinību dienas plāns 02.09.2019.gadā

9:15   Skolēni pulcējas klases audzinātāju kabinetos;

9:30-10:00  Klases stunda 1.Labdien! 2.DĪ likumi Iekšējās kārtības noteikumi – paraksti;

10:05-10:45 Klases stunda “Mana skola+Tava skola=Mūsu skola”;

10:45-10:57  Klases gatavojas pasākumam pie skolas;

11:00-11:40   Svinīga līnija;

11:45           Klases stunda

  Skolotāju sanāksme (aktu zālē)