• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem sniegti atbalsta pasākumi

Komersanta reģistrācijas 

numurs

Komersanta nosaukums
40003556833 SIA Baltic Restaurants Latvia