• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

        Rīgas Anniņmuižas vidusskolas direktorei

     Tatjanai Pullei

 

        __________________________________

        /vārds, uzvārds /

       ______________________________­­­­­­­­­­­­­­­_____

       /mājas adrese/

      ___________________________________

      /tālrunis, e-pasta adrese/

                                                                                                               IESNIEGUMS.

                                                                       Lūdzu uzņemt mani 10. klasē  vispārējās vidējās izglītības programmā.

                                                                      Izvēlos apgūt šādus padziļinātos kursus /atzīmēt izvēlēto/:

             

Matemātika II

 

Fizika II

 

Bioloģija II

 

Svešvaloda II (C1) angļu valoda

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

Sociālās zinātnes II

 

Cits:

 

Cits:

                                                                             Izvēlos apgūt specializētos kursus (izvēlētos norādīt):

            

Mazākumtautību valoda un literatūra

 

Publiskā uzstāšanās

 

Uzņēmējdarbības pamati  

 

Cits:

 

Cits:

                                                                                                                                                                            ____________________________

                                                                                                                                                                                          (paraksts)

202___.g. _____ . ____________