• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem telpā. Iestājpārbaudījuma sākums 10.jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas.

Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku – 3 stundas.

 • Gadījumā, ja skolēniem, kuri ir pieteikušies iestājpārbaudījumam, Covid-19 tests būs pozitīvs vai būs noteikts kontaktpersonas statuss, tad tikai šiem skolēniem, iesniedzot ārsta izziņu, būs iespēja iestājpārbaudījumu kārtot šā gada 30.jūnijā.
 • Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.
 • Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 • Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:
 1. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);
 2. Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;
 3. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
 4. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.

Iestājpārbaudījuma norises kārtība:

Skolas direktora norīkotās personas, Iestājpārbaudījuma kārtotājam ierodoties izglītības iestādē, lūdz uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte, vai skolēna apliecība) un atzīmē skolēna ierašanos skolēnu sarakstā. Skolēnam tiek norādīts uz kuru skolas telpu ir jādodas.

Līdz 9.30

 • Iestājpārbaudījuma vadītāji pārbauda telpas – vai telpa ir sakārtota, ievērojot pamatprincipus piesardzības pasākumiem, vai pulkstenis ir novietots skolēniem redzamā vietā.

9.30

 • Skolas direktors izsniedz iestājpārbaudījuma vadītājiem aploksnes ar iestājpārbaudījuma materiāliem, 2 tukšas A4 aploksnes, kurās pēc iestājpārbaudījuma tiks ievietoti skolēnu aizpildītie darbi (vienā aploksnē matemātikā, otrā svešvalodā), skolēnu sarakstu lapas un skolēnu identifikācijas kodus lapas. Iestājpārbaudījuma vadītājs uz noteiktajiem darba galdiem telpā novieto skolēnu identifikācijas kodu lapas.

Līdz 9.45

 • Skolēni ienāk iestājpārbaudījuma telpā pa vienam, personiskās mantas, kuras nav nepieciešamas iestājpārbaudījuma laikā, atstāj telpā tam paredzētajā vietā un dodas pie norādītā darba galda, līdz ņemot darba piederumus (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).

9.45

 • Iestājpārbaudījuma vadītājs iepazīstina ar norādījumiem iestājpārbaudījuma norisē, aicina skolēnus identifikācijas kodu lapās  (1.pielikums) ierakstīt norādīto informāciju un uz darba galda lūdz novietot personu apliecinošu dokumentu.

9.55

 • Iestājpārbaudījuma vadītājs izdala skolēniem iestājpārbaudījuma darbu (abas daļas) un aicina ierakstīt skolēna koda numuru tam paredzētajās vietās.
 • Iestājpārbaudījuma vadītājs atgādina, ka iestājpārbaudījuma darba izpildes laiks ir trīs stundas.

10.00 -13.00*

 • Skolēni pilda iestājpārbaudījuma darbu.
 • Iestājpārbaudījuma vadītājs pārbauda skolēna vārdu, uzvārdu kodu lapā un personu apliecinošā dokumentā. Ar šķērēm nogriež  kodu lapas apakšējo daļu.
 • Iestājpārbaudījuma vadītājs savāc no skolēnu darba galdiem skolēnu identifikācijas kodu lapas, katram skolēnam atstājot nogrieztu kodu lapas “apakšējo daļu” ar kodu, informāciju par rezultātu paziņošanu un konkursu.
 • Iestājpārbaudījuma vadītājs sagatavo skolēnu sarakstus četros eksemplāros (divus  iestājpārbaudījuma daļai “Matemātika”, divus  iestājpārbaudījuma daļai “Svešvaloda”) .
 • Sarakstā (2.pielikums) katra skolēna vārdam, uzvārdam pretī ieraksta viņam piešķirto identifikācijas kodu.

13.00

 • Iestājpārbaudījuma vadītājs paziņo iestājpārbaudījuma beigas un skolēni nodod iestājpārbaudījuma vadītājam darbu.
 • Iestājpārbaudījuma vadītājs sašķiro iestājpārbaudījuma darbus  atsevišķi pa daļām – matemātika un svešvaloda.
 • Iestājpārbaudījuma darbus  sakārto kodu secībā, atzīmē sarakstā, kuru skolēnu darbi tiek nosūtīti vērtēšanai.
 • Iestājpārbaudījuma darbus un vienu skolēnu sarakstu ievieto aploksnē, ,aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī iestājpārbaudījuma daļas  nosaukumu „Matemātika” vai  “Svešvaloda” (angļu valoda) vai “Svešvaloda” (vācu valoda).

13.15

 • Iestājpārbaudījuma vadītājs aploksnes un skolēnu koda lapas nodod skolas direktoram.
 • Visas iestājpārbaudījuma  darba aploksnes tiek apzīmogotas.
 • Ja iestājpārbaudījums pildīts vairākās telpās, aploksnes tiek secīgi sanumurētas skolēnu kodu secībā.
 • Uz aploksnēm parakstās skolas direktors un iestājpārbaudījuma vadītājs.
 • Skolas direktors nodrošina, ka tiek aizpildīts elektroniski skolēnu kodu saraksts un nosūtīts uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 10.jūnija plkst.15.00.
 • Skolas direktors deleģē personu un nodrošina aplokšņu ar visiem iestājpārbaudījuma materiāliem nogādāšanu  uz iestājpārbaudījuma vērtēšanas vietām (3. pielikums).
 • Ja Iestājpārbaudījuma kārtotāji telpā ir ieradušies ātrāk un visas kārtotāju vietas ir aizņemtas, tad iestājpārbaudījuma vadītājs, izpildot visas pirms iestājpārbaudījuma noteiktās prasības, ar skolas direktora atļauju var noteikt ātrāku laiku iestājpārbaudījuma uzsākšanai, skolēniem norādot divu stundu kārtošanas intervālu un uz tāfeles uzrakstot laiku, kurā iestājpārbaudījums beigsies.