• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Vienotājs iestājpārbaudījums notiks 2022.g. 3.jūnijā. Pēc iestājpārbaudījuma kārtošanas skolēnam ir nepieciešams iesniegt elektronisks pieteikums izvēlētajā skolā (skolas mājas lapā).

 
Pieteikuma iesniegšana mācībām Rīgas Anniņmuižas vidusskolā (no 03.06.2022., ir nepieciešams iestājpārbaudījuma kārtotāja kods)
Dokumentu pieņemšana 10.klasē sāksies 17.06.2022.