• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Aicinām iesniegt dokumentus iestāšanās konkursam uz 10.klasi skolēnus ar kodu:

9- 1405 9- 2655 9- 2685 9- 3864
9- 1412 9- 2656 9- 2686 9- 3865
9- 1429 9- 2657 9- 2687 9- 3917
9- 1430 9- 2658 9- 2688 9- 4026
9- 1432 9- 2659 9- 2690 9- 4044
9- 1436 9- 2660 9- 2691 9- 4318
9- 1436 9- 2661 9- 2693 9- 4597
9- 1448 9- 2663 9- 2695 9- 4682
9- 1463 9- 2664 9- 2699 9- 4773
9- 1481 9- 2665 9- 2700 9- 4774
9- 1513 9- 2666 9- 2701 9- 5044
9- 1519 9- 2667 9- 2702 9- 5045
9- 1547 9- 2668 9- 2863 9- 5067
9- 1553 9- 2669 9- 2872 9- 5141
9- 1558 9- 2670 9- 3321 9- 5178
9- 1641 9- 2671 9- 3322 9- 5346
9- 1642 9- 2673 9- 3330 9- 5401
9- 1878 9- 2674 9- 3337 9- 5404
9- 1894 9- 2675 9- 3353 9- 5406
9- 1903 9- 2676 9- 3358 9- 5959
9- 2484 9- 2677 9- 3366 9- 5969
9- 2507 9- 2679 9- 3374 9- 5975
9- 2557 9- 2680 9- 3378 9- 6014
9- 2650 9- 2681 9- 3399 9- 9014
9- 2652 9- 2682 9- 3426    
9- 2653 9- 2684 9- 3452    

Dokumentu iesniegšana uzņemšanas komisijai Kleistu ielā 14, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 240. kabinetā:

15.jūnijā  14:30 - 17:00

16.jūnijā   10:00 - 15:00

17.jūnijā   10:00 - 15:00

20.jūnijā    10.00 - 17.00

Iesniedzamie dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts iesniegums ( aizpildāms uz vietas)
  • iegūtās pamatizglītības apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus - apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.

Izglītojamajam uz dokumentu iesniegšanu jāierodas kopā ar vienu no vecākiem ( aizbildņiem). Ierodoties uz pieteikšanos 10.klasei, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase).

Uz iestāšanos 10. klasē var pretendēt arī izglītojamie, kuri bija atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Ar šiem pretendentiem notiks iestājpārrunas, tiks ņemta vērā vidējā atzīme sekmju izrakstā.