• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

21.septembra vakarā skolas aktu zālē notika skolēnu vecāku kopsapulce, kur tika apspriesti jautājumi par vienotās skolas nodrošināšanu pārējot uz mācībām latviešu valodā. Skolas direktore, T.Pulle informēja vecākus par skolas vīziju šājā procesā.

Direktores vietniece J.Rjazanceva informēja par skolas fakultatīvo un interešu izglītības piedāvājumu 2023./2024.mācību gadā.

Sociālā pedagoģe N.Ņikiforova iepazīstināja skolēnu vecākus ar skolas iekšējas kārtības noteikumiem.