• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Vecāku fonda darbības mērķis ir saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus, kā arī citu fondu finansu līdzekļus un mantu, izlietot tos Rīgas Anniņmuižas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, apgādājot skolu ar jauniem un moderniem mācību līdzekļiem, kā arī cita veida vajadzību papildu finansēšana.

 

Vecāku atbalsta fonda rekvizīti:

Nodibinājums "Rīgas pilsētas Anniņmuižas

vidusskolas vecāku atbalsta fonds" (RPAVVAF)

Reģ. Nr.50008040431

Adrese: Kleistu iela 14., Rīgā, LV-1067

Norēķinu konts:

LV71HABA0551049424798

SWEDBANK AS

Bankas kods: HABALV22