• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manas nākotnes iespējas tehniskajā jomā”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts pasākumu izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 27.novembrī Rīgas Anniņmuižas vidusskolā norisinājās pasākums “Manas nākotnes iespējas tehniskajā jomā”, kurā piedalījās 8.a, 8.b un 8.c klašu skolēni. Skolēni tika iepazīstināti ar iespējamo karjeras ceļu un izglītības iespējam tehniskajā jomā un noskaidroja, kādām īpašībām, prasmēm un zināšanām jāpiemīt, lai veiksmīgi darbotos STEM nozares profesijās. Nodarbības laikā skolēni izmēģināja izglītojošās tehnoloģijas (interaktīvos eksponātus) un praktiski darbojās komandās, attīstot STEM profesionāļa zināšanas un prasmes.

Skolas PKK N.Ņikiforova