• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

„ Savas dzīves kapteinis” karjeras attīstības atbalsta pasākums

Pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713), 2019.g. 22.novembrī Rīgas Anniņmuižas vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums 12.a un 12.b klases skolēniem. 

Pasākumā skolēni iepazina karjeras plānošanas tēmu - pašnovērtējuma veikšana.

Mērķis un uzdevums šim pasākumam bija - dot skolēniem iespēju caur izaugsmes trenera nodarbību izzināt sevi un savas spējas, kā veidot veiksmīgu karjeru, kā sasniegt sevis nostādītos mērķus attiecībā uz savu nākotnes darbu, profesiju.

Personīgās izaugsmes trenera vadībā notika  nodarbība par sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Skolēni uzzināja, kā mācības skolā saistītas ar profesionāļa karjeru nākotnē, kādas karjeras vadības prasmes ir iespējams apgūt un pilnveidot mācību procesā.

 Skolēni guva vērtīgus padomus, kā pilnveidot sevi brīvajā laikā, ģimenes lokā.