• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts pasākumu izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 4.decembrī

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā norisinājās pasākums “Ražots Latvijā”, kurā piedalījās 7.a, 7.b un 7.c klašu skolēni.

Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar mazā uzņēmuma darbību, ar iespējamo karjeras ceļu un izglītības iespējam  mākslas un uzņēmējdarbības jomā, kā arī iepazīstinājās ar dizainera un mozaīkas meistara profesiju. Pēc diskusijas skolēni  iesaistījās darba procesā un paši izgatavoja uzņēmuma izstrādājumu, attīstot savas zināšanas un prasmes. 

Skolas PKK N.Ņikiforova