• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība

 

2019./2020. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula1

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

tabula2

 img1

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (72) 44 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula3

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula4

 img2

Pēc vidējās izglītības ieguves 24 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 21 – Latvijā, 3 – ārzemēs. Trīs absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet seši – strādā. Kopējais absolventu skaits 2019./2020. mācību gadā ir 34.

 

2018./2019. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

 tabula5

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula6

img3

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (77) 49 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula7

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula8

img4

Pēc vidējās izglītības ieguves 26 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 22 – Latvijā, 4 – ārzemēs. 10 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet 6 – strādā. Kopējais absolventu skaits 2018./2019. mācību gadā ir 44.

 

2017./2018. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula10 

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula10

img5

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (66) 45 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, 20 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās, bet 1 absolvents mācības savieno ar darbu.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

 tabula11

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula12

img6

2017./2018. mācību gadā pēc vidējās izglītības ieguves no 59 absolventiem 55 turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 53 – Latvijā, 2 – ārzemēs. Tikai 2 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs un 2 mācības savieno ar darbu.