• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība

2022./2023. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

 9.kl absolventu statistika

Pēc vidējās izglītības ieguves

 12.kl absolventu statistika

 

2021./2022. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

pamatskolas absolventi 

pamatskolas absolventi 

pamatskolas absolventi 

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (76) 53 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, un tikai 20 – izvēlējās mācīties tehnikumos, koledžās un profesionālajās skolās. 9.klašu absolventu populārākās izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības iestādes: RVT un RTK.

Pēc vidējās izglītības ieguves

 vidusskolas absolventi

 vidusskolas absolventi

 vidusskolas absolventi

 

Pēc vidējās izglītības ieguves 36 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 30 – Latvijā, 6 – ārzemēs, 6 – izvēlās profesionālo virzienu. 11 absolventi mācības neturpina , 11 – strādā, daži no tiem dara to paralēli mācībām. Kopējais absolventu skaits 2021./2022. mācību gadā ir 53. Populārākā izvēle Latvijas augstskolās ir RSU, RTU, LU un TSI.

 

2020./2021. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

1

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

2

3 

 

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (57) 35 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 22 – izvēlējās mācīties tehnikumos, koledžās un profesionālajās skolās. 2020.-2021. mācību gada 9.klašu absolventu populārākās izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības iestādes: RVT, RMMT, RTK, RTRIT un “Viktorija”.

Pēc vidējās izglītības ieguves

4

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

4

vidusskolas absolventi

 

Pēc vidējās izglītības ieguves 32 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 30 – Latvijā, 2 – ārzemēs. 9 absolventi mācības neturpina , bet 10 – strādā, daži no tiem dara to paralēli mācībām. Kopējais absolventu skaits 2020./2021. mācību gadā ir 42. 12.klašu absolventu populārākā izvēle Latvijas augstskolās ir RTU, LU, RSU, LLU un TSI.

 

2019./2020. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula1

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

tabula2

 img1

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (72) 44 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula3

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula4

 img2

Pēc vidējās izglītības ieguves 24 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 21 – Latvijā, 3 – ārzemēs. Trīs absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet seši – strādā. Kopējais absolventu skaits 2019./2020. mācību gadā ir 34.

 

2018./2019. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

 tabula5

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula6

img3

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (77) 49 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, bet 28 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

tabula7

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula8

img4

Pēc vidējās izglītības ieguves 26 absolventi turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 22 – Latvijā, 4 – ārzemēs. 10 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs, bet 6 – strādā. Kopējais absolventu skaits 2018./2019. mācību gadā ir 44.

 

2017./2018. mācību gads

Pēc pamatizglītības ieguves

tabula10 

Pēc pamatizglītības ieguves (%)

 tabula10

img5

No kopēja 9.klašu absolventu skaita (66) 45 skolēni turpina mācības vidējās izglītības iestādēs, 20 – izvēlējās mācīties tehnikumos un koledžās, bet 1 absolvents mācības savieno ar darbu.

 

Pēc vidējās izglītības ieguves

 tabula11

Pēc vidējās izglītības ieguves (%)

 tabula12

img6

2017./2018. mācību gadā pēc vidējās izglītības ieguves no 59 absolventiem 55 turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. No tiem 53 – Latvijā, 2 – ārzemēs. Tikai 2 absolventi turpina mācības profesionālajās izglītības iestādēs un 2 mācības savieno ar darbu.