• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 KAVPII

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu Rīgas Anniņmuižas vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, PVS ID 3713, kā neiesaistīta skola.

Projekta ilgums: no 01.09.2017. līdz 31.08.2020.

Projekta finansējumu veido ESF finansējums un valsts budžeta finansējums.

 

Projekta mērķis:

• uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās izglītības iestādē;

• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi;

• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

• projekta ietvaros organizēt dažādas aktivitātes profesiju un nodarbinātības daudzveidības iepazīšanai.

 

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas: pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte un karjeras lēmumu pieņemšana.

Projektu īsteno VIAA sadarbībā ar RD IKSD un skolas pedagogiem karjeras konsultantiem, skolas pedagogiem un izglītojamajiem.

Par projekta īstenošanu skolā atbild divi pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Nataļja Ņikiforova un Svetlana Bubnova.

 

Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit:

www.viaa.gov.lv/library/files/original/Projekta_progress_01.07.2017.pdf

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020