• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas

atbalsta personāla sadarbības komanda

2020./2021.m.g.

Sociālais pedagogs

Nataļja Ņikiforova (1.-7.kl.)

T. 26005405

Kab. 422

Sociālais pedagogs

Svetlana Redina (8.-12.kl.)

T. 29523454

Kab. 217

Psihologs

Irina Moisejeva (3.-4.kl.; 5.-6.kl.; 11.-12.kl.)

T. 29684939

Kab. 401

Psihologs

Ilona Kudrjavceva (1. -2.kl.; 7.-8.kl.; 9.-10.kl.)

T. 27071915

Kab. 401

Logopēds

Aelita Rožukaite-Ivanova

T. 29404275

Kab. 103

Logopēds

Inna Mickeviča

T. 29160317

Kab. 409

Vecāka medmāsa 

Jeļena Moļavko (slimo), aizvieto Inna Ļebedeva

T.67416665

Kab. 234

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

Irmīne Pogrebņaka

T. 67704271

Kab. 221