• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Datums: 13.-16.11.2018

Ir maza Latvija, ij tad, kad viena,
Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.
Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija.
/J.Rainis/

Dalībnieki : 5.-12. klašu skolēni; mūzikas un latviešu valodas skolotāji; Rīgas Imantas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Imanta"(vad. Irēna Zaica), skolas koris " Vesņanka " (vad. I.Mickeviča) , skolas zēnu koris " Balsis " (vad. B.Shvarts) , sporta deju klubs " Elfs " (vad.V.Sidaravičus).

Skolā viesojas kaimiņi Rīgas Imantas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Imanta”(vadītāja Irēna Zaica)

Mērķi: 

  • Veidot pozitīvu valsts tēlu, audzināt skolēnos patriotismu, cieņu pret savu valsti, pret valsts simboliem. Izjust līdzdalību valsts svētkos
  • Mudināt bērnus mīlēt Tēvzemi, dzimtās zemes dabu un Latvijas tautas kultūru.

Atbildīgie : A.Bažanova, I.Zariņa, I.Rošāne, I.Mickeviča, B.Shvarts,V.Sidaravičus