• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Līguma parakstīšana ar Gymnasium Schkeuditz (Vācija)
(par draudzību un sadarbību).


2018. gada 3. oktobrī, vācu tautas vienotības dienā (Tag der deutschen Einheit)
notika svinīga draudzības līguma  parakstīšana starp
Rīgas Anniņmuižas vidusskolu un Gymnasium Schkeuditz (Vācija). Ģimnāzija atrodas
Saksijas federālā zemē (Sachsen, galvaspilsēta Dresden), Leipcigas (Leipzig) piepilsētā.
Ģimnāzijā mācās 5.–12. klašu skolēni.


Līgumu parakstīja skolas direktore Tatjana Pulle 40 6.–12. klašu skolēnu 
(klašu, kurās mācās vācu valodu pārstāvji), vācu valodas, angļu valodas,
latviešu valodas un krievu valodas skolotāju un skolas vadības klātbūtnē.
No Vācijas puses līgumu parakstīja ģimnāzijas direktors Herr Schönfeldt.
6.a klases skolēni apsveica visus klātesošos ar dziesmu vācu valodā.
Paldies!


Iecerēts mēneša laikā izveidot līguma īstenošanas organizācijas komiteju, kurā
piedalīsies skolēni, vecāki, skolotāji; sastādīt projektu, olimpiāžu, konkursu,
tikšanās un skolēnu apmaiņas organizēšanas plānu.


Mūsu vācu draugi jau atsūtīja mums sveiciena video, kur iepazīstina mūs ar savu skolu.
Un, iespējams, jau šajā pavasarī atbrauks pie mums ciemos
Bet pēc visu jautājumu saskaņošanas, būs parakstīts īsts lielais Līgums par draudzību
un sadarbību starp divām skolām – divām valstīm.
Un notiks tas jau ātri – novembra beigās!
Vēlu visiem veiksmi un interesantus kopīgus darbus!


Vācu valodas skolotāja
Marina Šavikina