• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Metodiskās padomes galvenais darbības mērķis ir sekmēt pedagoģiskā procesa efektivitāti un izstrādāt Izglītības iestādes metodiskā darba galvenos virzienus, kā arī veikt Izglītības iestādes izglītības satura noteikšanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Metodiskās padomes galvenie uzdevumi ir:

  • koordinēt priekšmetu mācību jomu un to metodisko grupu darbu Izglītības iestādē;
  • veicināt un atbalstīt pedagogu radošo darbību un tālākizglītību, kā arī to sasniedzamo rezultātu novērtēšanas kritērijus;
  • noteikt prioritārus skolotāju metodiskā darba un tālākizglītības virzienus, mērķus un pasākumus;
  • sagatavot priekšlikumus Izglītības iestādes izglītības programmu satura veidošanā;
  • nodrošināt izglītojamo (turpmāk skolēni) objektīvu mācību darba vērtēšanu;
  • sekmēt izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību un audzināšanas procesā;
  • rosināt nepārtrauktu pedagogu radošo darbību;
  • sekmēt mācību priekšmetu standartu, izglītības programmu kvalitatīvu realizāciju Izglītības iestādē.

Ar pilno Metodiskās padomes reglamentu var iepazīties šeit.

Metodiskā darba organizācijas shēma

  Metodiskās padomes sastāvs

                         2021./2022.m.g.                              

Nr.

Skolotāja  vārds, uzvārds 

Amats

1.       

Svetlana Šmite (līdz 30.11.2021.)

Mihails Basmanovs (no 01.12.2021.)

Metodiskās padomes vadītājs, direktores vietnieks

2.       

Tatjana Pulle

Skolas direktore

3.       

Valentīna Zaļeska

Direktores vietniece

4.       

Jeļena Rjazanceva

Direktores vietniece

5.       

Aelita Rožukaite-Ivanova

Direktores vietniece

6.       

Zane Gruberte

Direktores vietniece

7.       

Irmīne Pogrebņaka

Humānas pedagoģijas centra vadītaja

8.       

Gaļina Taraņina

Valodu jomas vadītāja

9.       

Tatjana Guļajeva

Matemātikas jomas vadītāja

10.   

Jeļena Šaripo

Dabaszinātņu jomas vadītāja

11.   

Irina Povedjonoka

Sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja

12.   

Ilze Buivida

Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā un tehonoloģiju jomas vadītaja   

13. Lolita Verbicka
Veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītaja
14. Nataļja Dudenko
Sākumskolas jomas vadītāja