• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

logo pr

plakats   

Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā.

Kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām pedagogu latviešu valodas prasmju nostiprināšanai C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanai līdz C2 līmenim

(5.10 apakšdarbība Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē).

Koordinatore skolā - Aelita Rožukaite-Ivanova.