• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

logo projekts

Izglītība izaugsmei 2019

Skolotāju kompetenču pilnveidošanas skolas stratēģiskā mērķa sasniegšanai  Rīgas Anniņmuižas vidusskolas projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”

Projekta mērķis: profesionāli pilnveidot skolas pedagogu kolektīva lasītprasmes mācīšanas un attīstīšanas metodisko pieredzi kā teorētiskā, tā praktiskā aspektā.

Projekta norises laiks: 2018.gada 4. decembris - 2019.gada 15. marts.

Dalībnieki: RD IKSD, RIIMC speciālisti; Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pedagogi.

Norīsies vieta: Rīgas Anniņmuižas vidusskola.

Dalībnieki kursu noslēgumā saņems sertifikātu par kvalifikācijas celšanu (12 akadēmiskās stundas).

Metodiskā atbalsta pasākumi projekta ietvaros