• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija” Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

            No 2018.gada decembra Rīgas Anniņmuižas vidusskolā uzsākts īstenot projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”. Projekta mērķis ir profesionāli pilnveidot skolas pedagogu kolektīva lasītprasmes mācīšanas un attīstīšanas metodisko pieredzi kā teorētiskā, tā praktiskā aspektā. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.

            Rīgas Anniņmuižas vidusskolas prioritārā joma šinī mācību gadā ir skolēnu lasītprasmes uzlabošana un veicināšana kā pamats mācību priekšmeta apguvei, tāpēc projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija” sniedz ieguldījumu Rīgas Anniņmuižas pedagogu kolektīva tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā. Skolas pedagogi kursos iegūtās zināšanas izmantos praktiskā ikdienas darbā ar saviem skolēniem, uzlabojot un veicinot skolēnu iemaņas darbā ar tekstu, paaugstinot skolēnu izziņas līmeni, informācijas ieguves un jēgpilnas lasīšanas kvalitāti.

            Projekta ietvaros jau notikušas vairākas aktivitātes. Pagājušā gada 4.decembrī Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pedagogi pulcējās ievadseminārā, lai klausītos lektores, pedagoģijas maģistres Unas Auziņas sagatavoto ievadprezentāciju. U.Auziņa sniedza gan teorētiskus skaidrojumus par lasītprasmi, gan dalījās ar skolas pedagogiem savā ilggadējā darba pieredzē par lasītprasmes veicināšanu.

            Šogad projektā notikušas divas aktivitātes: 15.janvārī filoloģijas doktores, sociolingvistes Vinetas Poriņas vadītais seminārs par individuālo bilingvismu un 12.februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītājas Silvijas Tretjakovas vadītais seminārs par skolēnu lasītprieka veicināšanas iespējām un jaunākajiem izdevumiem bērnu literatūras nozarē, kā arī LNB doto ieguldījumu bērnu un jauniešu lasītprasmes attīstībā.

 

Informāciju apkopoja

Rīgas Anniņmuižas vsk. skolotāja Inga Zariņa

img1   IMG 20190306 WA0002
 IMG 20190306 WA0003  IMG 20190306 WA0009