• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Karjeras nedēļa 2019 Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

Šī gada Karjeras nedēļas laikā skolēni varēs iepazīties ar profesijām, par kurām, visticamāk, vēl nebūs dzirdējuši, bet pasaulē tās jau ir nosauktas vārdā un var apgūt.Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad Karjeras nedēļa notiek no 14. līdz 18. oktobrim

Pasaule mainās un ir vaļā, piedāvājot studēt nākotnes profesijās jau tagad!

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  Šīgada Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

KARJERAS NEDĒĻAS 2019 "Ielogojies nākotnē!" plāns

 

Karjeras nedēļa 2019 Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

14.oktobrī plkst. 8.00 Anniņmuižas vidusskolas foajē notika svinīgā Karjeras nedēļas 2019 atklāšana. Atklāšanas pasākumā piedalījās 7.-8. klašu skolēni, kuri prezentēja dažādas profesijas. Pasākuma mērķis bija paaugstināt skolēnu izpratni par profesiju dažādību. Skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas, apmeklējot profesiju darbnīcas. Pasākums rosināja skolēnu vēlmi komunicēt, uzzināt un dziļāk izprast dažādu profesiju darbības jomas, nepieciešamās zināšanas, prasmes un rakstura īpašības.

   
   

Karjeras nedēļas 2019 laikā skolā un ārpus skolās notika skolēnu tikšanās un diskusijas ar RTU, LU, RSU, RISEBA, NVA, Swedbank un Rīgas Gēte institūta pārstāvjiem. Par savu karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām prasmēm, veiksmēm un neveiksmēm skolēniem stāstīja dažādu profesiju pārstāvji, skolu absolventi un arī skolēnu vecāki. 

Karjeras nedēļas ietvaros Anniņmuižas vidusskola rīkoja kopējo skolas akciju “Mācību priekšmetu pielietošana praksē un karjerā”. Katrs priekšmeta skolotājs mācību stundas sākumā stāstīja skolēniem par sava mācību priekšmeta svarīgumu un pielietošanu praksē, karjerā, dažādās specialitātēs un par to, kāpēc jāmācas.

Laikā no 14.līdz 18.oktobrim katrā klasē tika organizētas audzināšanas stundas par profesiju dažādību un karjeras izvēli, tikšanās ar skolēnu vecākiem, skolas absolventiem, profesiju prezentācijas, diskusijas, radošās darbnīcas, kā arī skolēnu zīmējumu un kolāžu izstādes. Skolas bibliotēkā varēja apskatīt plakātu un stendu veidā interneta resursus, ka arī preses izdevumus par karjeras orientēšanu. Tika organizētas arī mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem un mācību iestādēm.