• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

2019.gada no 28. un 30.maijā KAVPII projekta ietvaros norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ar aviāciju un lidostas pakalpojumiem saistītas profesijas”. Pasākumā piedalījās Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 7.-8. klašu skolēni. Ekskursijas  laikā skolēni iepazinās ar lidostas darba ikdienu, uzņēmuma dibināšanu un tā vēsturi, kā arī ar lidostā esošajām profesijām, tam nepieciešamām rakstura īpašībām, iemaņām un izglītību, amatu specifiku un karjeras iespējām.

Skolas PKK N.Ņikiforova