• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 Karjeras nedēļas pasakumi

No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā attālināti un tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”. Arī Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolēni sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem un skolas absolventiem, apgūs līderību sevī, apzinoties un novērtējot šodienas prasmju, spēju, dotību lomu savā karjeras ceļā, kas sākas jau skolā.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas karjeras nedēļas 2020 plāns

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!