• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Janvārī un februārī Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 6. - 12. klašu skolēniem notika praktiskās nodarbības ar pedagogu karjeras konsultantu Nataļju Ņikiforovu. Nodarbību mērķis bija likt skolēniem apzināties savus dotumus, stiprās puses, intereses, karjeras mērķus un vajadzības. Skolēni pētīja karjeras iespējas, plānoja savu karjeru un veica profesiju izpēti. 6. - 8. klases spēlēja karjeras spēles, bet 9. un 12. klašu skolēni izpildīja karjeras testu un uzzināja, kāda nodarbošanās viņam ir vispiemērotākā, kā arī saņēma informāciju par tālākizglītības iespējām.

Aptaujā par tālākizglītību  piedalījās 64 devīto klašu skolēni un 34 divpadsmito klašu skolēni.

 

9.klašu skolēnu plāni pēc pamatizglītības apgūšanas

 

Pēc 9.klases beigšanās es:

9.a

9.b

9.c

Skolēnu skaits kopā:

1.

mācīšos Anniņmuižas vidusskolā

6

7

18

31

2.

mācīšos citā vidusskolā

3

-

-

3

3.

mācīšos profesionālajā izg. iestādē

4

4

5

13

4.

vēl nezinu

6

6

6

18

           

 

12.klašu skolēnu plāni pēc vidējas izglītības iegūšanas

 

Pēc vidējas izglītības iegūšanas plānoju:

12.a

12.b

Skolēnu skaits kopā:

1.

Studēt Latvijas augstskolā

8

5

13

2.

Mācīties ārzemēs

3

1

4

3.

Mācīties profesionālajā izg. iestādē

 

2

2

4.

Plānoju strādāt

     

5.

Vēl nezinu

4

11

15

 

  1. un 12. klašu skolēnu profesionālās ievirzes testa rezultāti (diagramma,%)11122 2