• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Par ko kt1

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas  9. klašu izglītojamajiem 24. -31. martā ZOOM platformā tika piedāvātas karjeras stundas ar pedagogu karjeras konsultanti Nataļju Ņikiforovu. Nodarbību mērķis bija palīdzēt skolēniem izvēlēties savas profesionālās karjeras virzienu un iepazīties ar karjeras un tālākizglītības iespējām.

Skolēni noklausījās lekciju, piedalījās diskusijā un izpildīja karjeras izvēles testu, pēc kā saņēma atbildi,  kāda nodarbošanās viņam ir vispiemērotākā.

Par ko kt 2

Par ko kt 3

Par ko kt 4 png